Právní rámec marketingových soutěží

Vyhlašování a pořádání marketingových soutěží a spotřebitelských loterií se řídí právním řádem dané země, ve které je soutěž realizována. Pro Českou republiku je závazné dodržování především těchto zákonů a závazných předpisů:

»  202/1990 Sb. O loteriích a jiných podobných hrách

»  40/1995 Sb. O regulaci reklamy

»  634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele

»  101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů (znění zákonů je uvedeno na www.portal.gov.cz)

»  Kodex mobilních operátorů, je-li soutěž provozována Prémiovou SMS (znění kodexu je uvedeno na  www.apms.cz, podmínky komunikace SMS prémiových služeb je uvedeno na www.premiumservices.cz)

Při marketingových soutěžích jsou výherci vybíráni nenáhodným způsobem anebo nemají povinnost koupě zboží ani účasti na reklamní akci. Přesto se musí dodržovat obecně závazné právní předpisy, zejména  informování o pravidlech, o době trvání soutěže a způsobu určení výherců. V případě využití Premium SMS je nutno postupovat dle Kodexu mobilních operátorů příslušné země.

 

"Povolené" mechaniky

Podle doporučení Ministerstva financí ČR jsou pouze některé soutěžní mechaniky v souladu s aktuálním právním řádem. Zákon žádnou z mechanik přímo nedefinuje, ale vždy je třeba se řídit aktuálním výkladem zákona. Celkový dokument k problematice pořádání marketingových soutěží vydaný Ministerstvem financí ČR naleznete zde.

Námi doporučované a používané mechaniky mají právní garanci. Popis jednotlivých mechanik naleznete zde.