Slovníček užívaných pojmů interaktivních kampaní

Předsoutěžní období - období před zahájením kampaně, kdy budou přijímány SMS/WEB zprávy, na které bude systém automaticky odpovídat (např. Děkujeme Vám za účast, ale kampaň startuje až ...). Důvodem může být např. situace, kdy výrobky nelze vyskladnit v prodejnách najednou v daný den/hodinu zahájení kampaně. Toto období bývá zpravidla 2 týdny před začátkem kampaně.

Posoutěžní období - období po ukončení kampaně, kdy budou přijímány SMS/WEB zprávy, na které bude systém automaticky odpovídat (např. Děkujeme Vám za účast, ale kampaň byla již ukončena). Důvodem je obsloužení účastníků kampaně, kteří z jakéhokoliv důvodu zasílají svoje zprávy po konečném termínu. Jedná se o opatření na zachování dobrého jména zadavatele. Toto období bývá zpravidla 2 týdny po ukončení kampaně. 

Komunikační kanály - prostřednictvím kterého kanálu/ů bude probíhat příjem reakcí účastníků kampaně (SMS/WEB/IVR/pošta). V případě více kanálů budou tyto propojeny do jednoho systému a sběr a vyhodnocení dat bude probíhat současně.

Klíčové slovo - identifikátor kampaně v přijaté zprávě (např. PIVO, POJISTENI atd.). Klíčové slovo se vztahuje ke kampani nebo zadavateli, je jednoduché, srozumitelné (pro eliminaci chyb při psaní) a bez diakritiky. Pro SMS kampaně je třeba jeho ověření z důvodu zamezení duplicity. 

Cenová hladina SMS - jedná se o cenu, kterou účastník kampaně zaplatí odesláním 1 SMS. Cenu je možné zanechat na hladině tarifu účastníka kampaně anebo ji zpoplatnit jednotnou hladinou prostřednitvím Premium SMS.

Premium SMS - SMS zpoplatněná stejnou cenovou hladinou pro všechny účastníky kampaně. Z každé takto přijaté zprávy vzniká výnos, jehož výše je závislá na výši zvoleného tarifu. Pravidla pro využívání prémiových služeb se řídí Kodexem Asociace provozovatelů mobilních sítí uvedených na www.premiumservices.cz a www.apms.cz

Odpovědní SMS - SMS, která je zasílána automatizovaně účastníkovi soutěže po vyhodnocení jeho reakce. Zpravidla bývá zasílána ihned, ale může být na přání zadavatele zpozděna.

Webový formulář - univerzální formátovaná mikrostránka pro vaši kampaň umožňující vkládání zpráv (např. kódů, kontaktních údajů, odpovědí, čísla mobilních telefonů atd.).

Určení výherce / mechaniky - způsob, jak budou vybíráni výherci kampaně. Použití mechaniky je omezeno legislativou dané země, ve které kampaň probíhá. Nejčastěji používané mechaniky naleznete zde. 

Unikátní kódy - jedinečné údaje spojené s kampaní (např. kód pod víčkem, číslo účtenky atd.). Unikátní kódy jsou ověřovány vůči databázi a zajistí vyřazení chybové zprávy.

Generování unikátních kódů - vytvoření databáze podle předem stanovených pravidel. Kódy jsou eliminovány o rizikové znaky s ohledem na technologické možnosti tisku produkty, losy atd.

Omezení výher na jednoho výherce - počet výher na jednoho unikátního výherce lze omezit, např. podle telefonního čísla, jména a adresy nebo dle jiných požadavků. Důvodem je omezení zneužití výher profesionálními hráči.

Garantovaná výhra – jedná se o výhru, kterou získá každý účastník kampaně, který nevyhrál žádnou cenu. Garantované výhry můžou mít velkou variabilitu (např. sleva v obchodě atd.).

Scénář komunikace - jedná se o vytvoření algoritmu komunikace všemi komunikačními kanály tak, aby účastník kampaně dostal vždy relevantní reakci na svoji odeslanou zprávu.

Texty odpovědí na přijatou SMS/web zprávu – jedná se o vytvoření textů v souladu se scénářem komunikace. V případě SMS odpovědí je možno zaslat pouze 160 znaků (součet písmen, čísel, mezer, znaků) bez SPAMového obsahu. Je třeba brát zřetel na jazykové mutace.

On-line analýza / statistika kampaně - standardní statistika obsahuje seznam všech přijatých SMS/WEB zpráv, jejich filtraci na neplatné/platné/výherní zprávy s unikátní identifikací a podklady pro výpočet podílu z přijatých a odeslaných zpráv. Speciální statistiky připravíme na základě Vašich požadavků.

Infolinka – při použití Premium SMS v komunikaci, je nutné zřídit infolinku živým operátorem s provozem min. Po–Pá 9–17 hod. Infolinka poskytuje informace o nedoručených nebo chybových SMS, vyřizuje reklamace účastníků spojených s pravidly kampaně, sbírá a vyřizuje nestandardní požadavky, vyřizuje další požadavky zadavatele (např. adresy pro doručení výher atd.). 

Druhy infolinek

E-mailová - operátor inforlinky vyřizuje přijaté požadavky účastníků podle pořadí jejich přijetí. Fyzicky je služba zřízen v pracovní odbě, poté je přepnuta na automatizovanou formu komunikace s přednastavenou odpovědí.

Telefonická operátorem - operátor infolinky vyřizuje přijaté požadavky účastníků podle pořadí přijatých hovorů. Fyzicky je služba zřízena v pracovní době. Poté je přepnuta na automatizovanou formu komunikace (tzv. IVR) s přednastavenou odpovědí.

Telefonická automatizovaná se zpětným voláním – je automatizovaná komunikace s možností nahrání vlastního vzkazu. Na tyto vzkazy odpovídá operátor infolinky aktivním hovorem. Služba zpětného volání je zřízena v pracovní době. 

Pravidla kampaně – jsou nezbytným dokumentem vyjadřujícím podprobné podmínky kampně. Námi dodávaná pravidla jsou právně ošetřena a připravena podle parametrů Vaší kampaně.